Regulamin foto konkursu „Miss Pieczarka”

REGULAMIN FOTO KONKURSU „MISS PIECZARKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Agencja PRIME PUBLIC RELATIONS z siedzibą w: ul. Bytkowska 1B,Katowice 40-955, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej UM Katowice pod numerem 92353 i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM Sosnowiec pod numerem 52576 i numerach REGON: 240426888, NIP: 954-256-52-75.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Agencja PRIME PUBLIC RELATIONS z siedzibą w: ul. Bytkowska 1B,Katowice 40-955, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej UM Katowice pod numerem 92353 i Ewidencji Działalności Gospodarczej UM Sosnowiec pod numerem 52576 i numerach REGON: 240426888, NIP: 954-256-52-75.

2. Konkurs jest przeznaczony do osób pełnoletnich. Adresowany do internautów „lubiących” facebookową stronę: ja,Pieczarka, MMSilesia, oraz użytkowników stron: ja,Pieczarka, MMSilesia.

3.Celem Konkursu jest wyłonienie 3 najbardziej „atrakcyjnych” zdjęć spośród nadesłanych na adres mail: japieczarka.pl@gmail.com. Zdjęcia muszą nawiązywać do hasła przewodniego Konkursu: „MISS PIECZARKA”.

Trzech zwycięzców otrzyma zaproszenie o wartości 50 zł
każde do restauracji Mańana Bistro & Wine Bar, ul. Wolności 15 41-500 Chorzów.

 

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 24 maja i trwać będzie do 1 czerwca 2011 r. włącznie.

 

III. ZASADY KONKURSU

1.Konkurs polega na wyłonieniu najbardziej „atrakcyjnego” zdjęcia wyłącznie z puli zdjęć przesłanych przez uczestników konkursu. Każdy unikalny użytkownik portalu Facebook „Lubiący” strony: ja, Pieczarka, MMSielsia, oraz użytkownik portalu MMSilesia, strony ja,Pieczarka może przesłać na wskazany adres e-mail wyłącznie jedno zdjęcie (opisane hasłem konkursowym), jako biorące udział w Konkursie. Organizator będzie brał pod uwagę jedynie pierwsze przesłane przez unikalnego użytkownika zdjęcie, jako zgłoszone do konkursu. Wybrane zdjęcia mogą zostać opublikowane na stronach: http://www.facebook.com/japieczarka, http://www.facebook.com/portalmmsilesia oraz na portalu społecznościowym http://www.facebook.com/portalmmsilesia, stronie www.ja-pieczarka.pl. Zdjęcie musi nawiązywać do idei Konkursu, inne przesyłane zdjęcia, odbiegające w ocenie Organizatora od idei Konkursu, nie będą brane pod uwagę i publikowane jako konkursowe.

2. Konkurs obejmuje etapy:

I etap: W terminie 23 - 24 maj 2011 r. – poinformowanie Facebookowiczów oraz użytkowników strony ja,Pieczarka i MMSilesia o konkursie i jego zasadach. Regulamin dostępny na stronie www.ja-pieczarka.pl, w zakładce NEWS.

II etap: W terminie od 24 maja do 1 czerwca (włącznie) do godz. 16.00 uczestnicy przesyłają zdjęcia na adres japieczarka.pl@gmail.com. Maile otrzymane po tej godzinie nie będą uwzględniane przez Organizatora i brane pod uwagę przez Jury. Następnie zostanie przeprowadzone głosowanie Jury z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego (EMAIL). Jury wyłoni 3 zwycięzców..

III etap: W dniu 2 czerwca o godzinie 18:00 zostanie ogłoszony zwycięzca Konkursu na podstawie obrad Jury.

Informację o wygraniu konkursu i zaproszenie Organizator wyślę na podany adres emailowy danego Uczestnika.

3. Udział w Konkursie będzie ważne wyłącznie poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail: japieczarka.pl@gmail.com nicku, emaila autora, który wysłał swoje zdjęcie, jako konkursowe na wskazany adres e-mail.

Osoby przesyłające swoje zdjęcia do udziału w Foto Konkursie tym samym akceptują warunki niniejszego Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu „MISS PIECZARKA”.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w PRIME PUBLIC RELATIONS, MMSILESIA, BUISSNES CONSLUTING.

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inny produkt lub wymianę jej na ekwiwalent pieniężny. Nagroda nie może też być przekazana osobie trzeciej.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pełna treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.ja-pieczarka.pl w zakładce NEWS

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego Regulaminu.

3. Spory wynikłe z organizacji Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spółki: PRIME PUBLIC RELATIONS Sp. z.o.o.

4. Wszelkie reklamacje związane z konkursem „MISS PIECZARKA” będą przyjmowane do 14 dni od daty zakończenia konkursu na adres Agencji PRIME PUBLIC RELATIONS Sp. z o. o., ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.